Donny Vos

Disclaimer

Betreft de Website van Donny vos Tuinen

Aansprakelijkheid

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gesteld door de betreffende organisatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die dit bedrijf aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten en potentiële klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te i-framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal het bedrijf de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

 

Donny Vos Tuinen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ontstaan uit het gebruik van de website dan wel door de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

 

Betreft resultaten, foto’s, ervaringen, reviews en beoordelingen van klanten.

De reviews, foto’s van resultaten en beoordelingen vermeld op deze website zijn ervaringen en/of meningen van klanten.  Resultaten zijn persoonlijk en kunnen daarom niet gegarandeerd worden. De behaalde resultaten kunnen daarom van bedrijf tot bedrijf verschillen en resultaten uit het verleden geen natuurlijk geen garantie zijn voor de toekomst.

Copyright

Deze site is auteursrechtelijke beschermt. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Donny Vos Tuinen is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Vragen? Neem gerust contact op

5.0js_loader